Novosti

 • 21. prosinac 2023.

  Natječaj za 31. Festival glumca

  opširnije

 • 05. prosinac 2023.

  NATJEČAJ

  Na temelju Statuta Hrvatskog društva dramskih umjetnika (čl. 35. stavak 1.) iz Zagreba, Amruševa 19/III, OIB: 06570355423 (dalje u tekstu: HDDU), Upravni odbor HDDU-a 5. prosinca 2023. godine raspisuje

  N A T J E Č A J

  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom od 1. siječnja 2024., uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto


  T A J N I K
  H D D U - a (m/ž)  Uvjeti:
  • VSS (prednost ekonomski smjer i iskustvo na sličnim poslovima)
  • najmanje 15 (petnaest) godina radnog staža
  • iskustvo rada u upravljanju, organizaciji, produkciji i provedbi projekata u kulturi najmanje 5 (pet) godina
  • financijska pismenost, poznavanje računovodstva neprofitnih organizacija i napredno znanje rada na računalu (MS Office, Excel)
  • poznavanje najmanje 1 (jednog) svjetskog jezika
  • komunikativnost, odmjerenost, promišljenost i samostalnost u radu

  Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis s osobnim podacima i podacima za kontakt
  • dokaz o stupnju obrazovanja (uvjerenje ili preslika diplome)
  • potvrdu o radnom stažu (elektronički izvod iz HZMO-a ili srodan dokument)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • izjavu o znanju stranog jezika
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

  Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, HDDU se obvezuje čuvati osobne podatke svih kandidata prijavljenih na ovaj natječaj te ih neće učiniti dostupnima trećim osobama.

  Rok za prijavu na natječaj je 19. prosinac 2023. godine isključivo putem e-pošte na e-adresu: hddu.tajnistvo@gmail.com

  Upravni odbor HDDU-a će razmatrati samo pravovremeno pristigle prijave uz sve tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja.


  U Zagrebu, 5. prosinca 2023.
  Za Upravni odbor HDDU-a:
  Marija Filipović, dipl.oec.
  Tajnica HDDU-a