Novosti

 • 09. veljača 2017.

  Rezultati natječaja Klupa u parku

  Natječaj Klupa u parku

  Redatelji 3. dana Ogranka mladih (20.-28. travnja 2017.) u sastavu: Lovro Krsnik, Filip Povrženić, Morana Dolenc, Tena Orečić Tonković, Arija Rizvić i Christian Jalžečić, za uprizorenje odabrali su sljedeće kratke komade:

  Marija Djanović: Djevojka, šestar, Nevidljiva i Rodbina
  Lucija Klarik: Čvorak i usnuli
  Anita Čeko: Nenad X
  Marin Pelaić: Klupa u parku
  Nikolina Rafaj: Nekoliko trenutaka prije sreće
  Ivana Mijić Vulinović: Melita, Karmen, labudica… kako vam drago

  Hvala svima na sudjelovanju i čestitke autorima izabranih komada!

 • 30. siječanj 2017.

  VAŽNO: Obavijest o poreznoj reformi

  Poštovane kolegice i kolege, članovi HDDU-a!

  Slijedom vaših upita o reformi poreznog sustava RH vezano uz obavljanje profesionalne umjetničke djelatnosti i učinka iste na isplatu autorskih honorara, obavještavamo vas:

  I. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima objavljen je u Narodnim novinama, broj: 115/2016 i stupa na snagu 1. siječnja 2017.

  Izmjene i dopune citiranog Zakona ne odnose se na samostalne umjetnike članove Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost, kao glavno zanimanje te imaju pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

  Za isporučeno umjetničko djelo, profesionalni samostalni umjetnici čiji se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, nisu obveznici plaćanja dodatnog doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

  Izmjene i dopune citiranog Zakona te obveza plaćanja dodatnog doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, isključivo se odnose na autorske honorare umjetnika koji su u radnom odnosu, u mirovini ili su nezaposleni.

  II. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljen je u Narodnim novinama, broj: 115/2016

  Izmjenama i dopunama citiranog Zakona, od 1. siječnja 2018. povećava se prag za upis u registar obveznika PDV-a s 230.000,00 kuna na 300.000,00 kuna.

  Porezni obveznici koji u 2017. godini ostvare vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga veće od 300.000,00 kuna (bez PDV-a) bit će u obvezi od 1. siječnja 2018. upisati se u registar obveznika PDV-a.

  Porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare isporuke veće od 300.000,00 kuna, a upisani su u registar obveznika PDV-a te ne žele dalje biti u registru obveznika PDV-a, obvezni su do 15. siječnja 2018. podnijeti pisanim putem zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

  Porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare isporuke veće od 300.000,00 kuna, ostaju i dalje porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev što ih obvezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om.

  III. Napominjemo da i nadalje ostaje odredba o priznavanju prava na 25% - tni neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara za umjetničko djelo.

  Srdačan pozdrav,

  Marija Filipović
  Tajnica HDDU-a