O društvu

Predsjednica HDDU-a:

Perica Martinović

Upravni odbor:

Joško Ševo - potpredsjednik

Marko Jelić

Hrvoje Klobučar

Goran Koši

Tomislav Štriga

Draško Zidar

Ana-Marija Vrdoljak - pridružena članica Upravnog odbora zadužena za međunarodnu suradnju i predstavnica HDDU-a u FIA-i, Međunarodnoj federaciji glumaca čiji je HDDU aktivni član.

Nadzorni odbor:

Helena Buljan - predsjednica

Robert Bošković-Žarak

Mate Gulin

 

Etičko povjerenstvo:

Nada Abrus - predsjednica

Jasna Malec - Utrobičić

Mirna Medaković