O društvuUvjeti članstva

Članstvo u HDDU može biti redovno i počasno.

Članom HDDU-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji stvaralački djeluje na području dramske umjetnosti ako ispunjava barem jedan od uvjeta:

1.) Redovnim članom HDDU-a može postati kandidat koji je:

  1. dramski umjetnik koji ima završenu Akademiju dramske umjetnosti (akademski glumac, redatelj, dramaturg, kazališni producent) odn. dramski umjetnik koji ima završen dodiplomski studij (zvanje bakalareus-prvostupnik) ili diplomski studij (zvanje magistar umjetnosti) Akademije dramske umjetnosti (glumac, redatelj, dramaturg, kazališni producent);
  2. dramski umjetnik koji nema navedenu stručnu spremu ako se aktivno i profesionalno bavi dramskom umjetnošću najmanje pet godina i ako je kroz to vrijeme ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada;
  3. umjetnik - dramski pisac/ scenarist ako ispunjava uvjete koje propisuje Ogranak dramskih pisaca i scenarista pri HDDU i ako je ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada;
  4. dramski umjetnik koji ima nostrificiranu ispravu o završenoj školskoj ustanovi s područja dramske umjetnosti u inozemstvu i ako je ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada;
  5. kostimograf, scenograf, kreator lutaka, skladatelj scenske glazbe i oblikovatelj svjetla pod uvjetom da se najmanje 5 godina profesionalno bavi poslovima vezanim uz dramsku umjetnost odnosno da je ostvario najmanje 10 umjetničkih scenskih ostvarenja te da je ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada;

2.) Počasnim članom HDDU-a može postati:

  1. osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva HDDU-a i razvoju dramske umjetnosti u Republici Hrvatskoj.

Odluku o počasnom članstvu donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

Odredbe ovog Statuta o pravima i obvezama članova ne odnose se na počasne članove.

Osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske može iznimno postati članom HDDU-a ako stvaralački djeluje u Republici Hrvatskoj i ako ispunjava ostale uvjete iz ovog članka. U slučaju da osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske želi postati redovni član HDDU, uz sve gore navedene uvjete potrebno je da joj je odobren privremeni ili trajni boravak na teritoriju Republike Hrvatske.
Odluku o prijemu u članstvo stranog državljana donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština HDDU.