Novosti

 • 01. rujan 2022.

  Obavijest o promjeni bijenalne kategorije Nagrade hrvatskog glumišta 2022.g.

  Poštovani,
  uvidom u pristigle prijave predstava za ovogodišnju NHG, žiri za operu, operetu i mjuzikl i Upravni odbor HDDU-a utvrdili su da je za bijenalno razdoblje (prethodne dvije kazališne sezone) pristigla samo jedna prijava u kategoriji mjuzikla. Prema Pravilniku NHG ove godine bi se dodjeljivale nagrade u kategoriji mjuzikla. Budući da nije prispio dovoljan broj prijava, odlučeno je da se ove godine dodijele nagrade iz kategorije opera, a prispjela prijava za mjuzikl će se automatski umjetnički razmatrati sljedeće godine.
  Upravni odbor HDDU-a

 • 06. lipanj 2022.

  Natječaj za Nagradu hrvatskog glumišta 2022.g.

  opširnije