Nagrada hrvatskog glumištaNatječaj za NHG 2019.g.

Intendantima i ravnateljima kazališta, festivala, kazališnih družina,

umjetničkih organizacija, glavnim urednicima  Dramskog  programa

HTV-a i Dramskog programa Hrvatskog radija


Hrvatsko  društvo dramskih umjetnika u ime  utemeljitelja Nagrade  hrvatskog glumišta  /NHG/  raspisuje

N A T J E Č A J

za   NAGRADU  HRVATSKOG  GLUMIŠTA  2019. godine

za umjetnička ostvarenja premijerno izvedena u kazališnoj sezoni  2018/19.

Nagrade se dodjeljuju  državljanima  Republike  Hrvatske.

I.

U konkurenciju za NHG  2019. g. prijavljuje se:

A) Jedna (1) predstava iz:

a) drame

b) opere

c) operete/ mjuzikla

d) baleta

e) plesa

premijerno izvedena  u vremenu od  1. rujna 2018. do  30. lipnja 2019. godine, a  za festivalske i ljetne produkcije predstava koja će se premijerno izvesti do 31. kolovoza 2019. godine;

B) Šest (6) radio drama izvedenih u vremenu od 1. rujna 2017. do 30. lipnja 2019. godine (bijenalno - za najbolje glumačko  ostvarenje u radio-drami);

C)  Tri (3) TV drame izvedene u vremenu od  1. rujna 2017.  do 30. lipnja 2019. godine (bijenalno  -  za najbolje redateljsko ostvarenje u TV drami);

Rok za prijavu je  5. srpnja 2019. godine

U prijavi treba navesti datum premijernog izvođenja predstave, imena svih glumica i glumaca mlađih od 28 godina (za operu, operetu i mjuzikl do 30 godina)  te obvezno dostaviti  programsku  knjižicu i audio-vizualni  zapis prijavljene predstave.

II.

Prijedloge (s obrazloženjem) za dodjelu dvije (2) nagrade za svekoliko umjetničko djelovanje (1 nagrada za dramu i 1 nagrada za operu, operetu/mjuzikl, balet ili ples) istaknutoj/om umjetnici/ku koji je svojim dugogodišnjim umjetničkim radom pridonio afirmaciji kazališne, radijske i televizijske umjetnosti, također treba dostaviti najkasnije  do  5. srpnja  2019. godine.

III.

Prijave  predstava podnose intendanti, ravnatelji i voditelji kazališta, festivala, kazališnih družina, umjetničkih organizacija te glavni urednici Dramskog programa HTV-a i Hrvatskog radija.

Prijedloge za dodjelu Nagrada za svekoliko umjetničko djelovanje mogu dostaviti kazališta, HTV, Hrvatski radio, udruge, institucije i pojedinci.

IV.

Intendanti, ravnatelji i voditelji  Festivala i ljetnih produkcija obvezni su,  također do 5. srpnja 2019., prijaviti jednu (1) predstavu koja će se premijerno izvesti do 31. kolovoza 2019.g. te obavezno osigurati audio-vizualni zapis  prijavljene predstave.

V.

Članovima žirija potrebno je osigurati najmanje 3 termina za gledanje prijavljene predstave, a informacije o terminima redovito i promptno javljati u tajništvo Hrvatskog društva dramskih umjetnika (tel. 01/4920-717, 01/4813-374, fax. 01/4920-718 i e-mail: hddu@hddu.hr ).

VI.

Za  gledanje i slušanje  TV i radijskih drama potrebno je žiriju dostaviti audio-vizualni zapis te nosače zvuka.

VII.

Odluke o nominacijama sva tri žirija (za dramu, operu i balet) bit će objavljene najkasnije do 11. studenog 2019. godine, kao i zajednička odluka Upravnog odbora HDDU-a i žirija o dvije (2) nagrade za svekoliko umjetničko djelovanje.

Odluke o nagradama žiriji donosi 24. studenog 2019. godine, na dan dodjele NHG-a koja će se održati u HNK u Zagrebu.

VIII.

Prijave za NHG  dostavljaju se na adresu:  Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb, Amruševa ulica 19/III (prijava za NHG).

IX.

Pravilnik o dodjeli  Nagrade hrvatskog glumišta s popisom  svih kategorija za koje će se 2019. godine dodjeljivati nagrade (čl. 3.) objavljen je  na web stranicama HDDU-a: www.hddu.hr

Za Upravni odbor HDDU-a:

Marija Filipović, dipl.oec.

Tajnica HDDU-a