NovostiNatječaj za 28. Festival glumca

28. prosinac 2020.

NATJEČAJ ZA 28. FESTIVAL GLUMCA

U P I T N I K

za prijavljenu predstavu  28. Festivala glumca

 

(naziv kazališta/produkcije)

 

(naziv predstave)

  1. Koliko osoba dolazi na Festival ?

a)      umjetnici:

_________________________________________________________

b)     tehnika i organizacija:

_________________________________________________________

2.  Koliko traje predstava?

__________________________________________________________

3.  Koliko traje postavljanje scene?

__________________________________________________________

4.  Koliko traje raspremanje scene?

__________________________________________________________

5. Navesti sve sudjelujuće glumice i glumce mlađe od 28 godina:

________________________________________________________

6. Predračun putnih troškova: prijevoz i 1/3 dnevnice svih sudjelujućih te trošak

prijevoza scenografije na bazi jedne izvedbe:

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Posebne  napomene (veličina scene, tehnički uvjeti i sl.):

 

_________________________________________________________

Osoba za kontakt (ime i prezime, broj telefona/gsm/e-mail):

……………………………………………………………………………..